Soubory ke stažení - Okresní sdružení hasičů Jičín

Přihláška a evidenční karty člena
Přihláška na soutěž
Čestné prohlášení starosty
Příloha k registračnímu listu SDH 2015
Souhlas vlastníka nemovité věci s umístěním sídla
Výpis z usnesení valné hromady sboru 2015
Souhlas se zápisem do spolkového rejstříku
Základní zaměření pravidelné odborné přípravy 2018
Rukověť funkcionáře SDH (dělba práce ve výboru Sboru dobrovolných hasičů)
Zpráva o výroční valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů
Přihláška do kurzu 2014 - Ústřední hasičská škola Bíle Poličany
Pokyny pro účastníky kurzu 2014 - Ústřední hasičská škola Bíle Poličany
Návrh na vyznamenání
Oznámení o pojistné události - PRO MLÁDEŽ DO 18 LET
Oznámení o pojistné události - SH ČMS ÚRAZ

Vytvořil Jakub Oravec © Copyright