Dotace

Dotace z Královéhradeckého kraje: dotační portál KÚ KHK

Návod na získání úplného výpisu z evidence skutečných majitelů

PREZENTACE 23RRDU5

 

 

Nadace Agrofert: hasičský fond Nadace Agrofert

 

Dotace MŮJ KLUB 2021: pozor, od 18. 10. 2020 nový formát rejstříku sportu, více na stránkách www.dh.cz

 

Dotace Národní sportovní agentury – INVESTICE:

Národní sportovní agentura vyhlásila nové dotační výzvy v oblasti INVESTIC, tj. výstavba či technické zhodnocení sportovních areálů (včetně hasičských cvičišť) v celkové dotační podpoře do 10 mil. Kč  i nad 10 mil. Kč (regionální sportovní infrastruktura).

Odkaz na vyhlášené výzvy: Dotační výzvy – Národní sportovní agentura (agenturasport.cz)

Žádat mohou hlavní spolky (SH ČMS) i pobočné spolky (v tomto případě zejména SDH) a především obce.

K žádosti je potřeba písemná podpora sportovního svazu (hlavního spolku = SH ČMS).

Pokud se na Vás obrátí SDH popřípadě obce z Vašeho regionu s tímto požadavkem, předejte jim prosím kontakt na Michala Kolku, který jim, po zaslání základních podkladů, poskytne požadovanou písemnou podporu SH ČMS:  kolka@dh.cz, 702 151 378, 222 119 572.