Ke stažení

Covid

cestne_prohlaseni_covid_deti
cestne_prohlaseni_covid_Dospeli

Pojištění

Úraz při sportovní aktivitě – mládež, dospělí – vseobecna-sport-1
Úraz při minosportovní aktivitě – MH do 18let –Generali-mimosportovni-aktivita-MH
Oznámení škodní události – pracovní neschopnost – Oznameni_skodni_udalosti_prac_neschopnost

Soutěže

Přihlášna na pohárovou soutěž –Prihlaskapohar-ost

SDH

Hlášení o činnosti SDH – hlaseni-sdh
Přihláška člena a mladého hasiče – formulář + informace – Priloha-c-5-clenska-prihlaska-informace-OU-1
Čestné prohlášení starosty – cestne_prohlaseni_starosty
Souhlas vlastníka menovitosti s umístěním sídla – souhlas-se-sidlem-sdh
Fukovět funkcionáře SDH- rukovet-funkcionare-SDH
Návrh na udělení ocenění – navrh_na_udeleni_oceneni_shcms
Přehled o majetku a závazcích – prehled_o_majetku_a_zavazcich
Oznámení o přestupu člena – Oznameni-o-prestupu-clena
Příloha k registračnímu listu SH ČMS – Priloha-k-registracnimu-listu-SH-CMS
Souhlas se zápisek do spolkového rejstříku – Souhlas-se-zapisem-do-spolkoveho-rejstriku
Výpis z usnesení valné hromady sboru – Vypis-z-usneseni-valne-hromady-sboru
Peněžní denník – Penezni_denik_SDH
Předávací protokol funkce – Predavaci-protokol-funkce
Označení funkcionářů OSH – Oznaceni-funkcionaru-OSH
Označení členů SDH, funkcionářů SDH a okrsků – Oznaceni-clenu-SDH-funkcionaru-SDH-a-okrsku

Stejnokrojový předpis – obrázek

PREVENTISTA II a III.

Soubor testových otázek vydaných SH ČMS – ÚORP je platný od roku 2022 pro získání odbornosti PREVENTISTA II a III.
soubor testových otázek PREVENTISTA II – KE STAŽENÍ
soubor testových otázek PREVENTISTA III – KE STAŽENÍ
Program pro zkušební testování je možné stáhnout zde:
ZKUŠEBNÍ TESTOVÁNÍ – ke stažení

 

JSDHO

Jmenovací dekret velitele jednotky – jmenovaci_dekret_velitele_jednotky
Lékařský posudek člena JSDHO – Lekarsky_posudek_JSDHO_HZSP_JSDHP
Seznam členů JSDHO – seznam_clenu_JSDHO
Vzor dohoda o provedení práce – 2024_01_26-Vzor_dohoda_o_provedeni_prace_2024
Vzor dohoda o pracovní činnosti – 2024_01_26-Vzor_dohoda_o_pracovni_cinnosti_2024
Informace o obsahu právního vztahu DPP – 2024_01_23-Informace_o_obsahu_pravniho_vztahu_zalozeneho_DPP_DPC
Rozvržení pracovní doby DPP a DPC – 2024_01_26-Rozvrzeni_pracovni_doby_DPP_a_DPC
Výkaz odpracované doby DPP  a DPC – 2024_01_26-Vykaz_odpracovane_doby_DPP_a_DPC
Dopis z HZS –  2024_01_29-Dopis_HZS_vzory_dohod_JSDHO

Informační materiály

Letacek-koureni-barva

Účetnictví OSH

Účetní závěrka 2016 (staženo 119× )
Účetní závěrka 2017 (staženo 112× )
Účetní závěrka 2018 (staženo 130× )
Účetní závěrka 2019 (staženo 124× )
Účetní závěrka 2020 (staženo 164× )