Ke stažení

Covid

Čestné prohlášení COVID - dospělí (staženo 160× )
Čestné prohlášení COVID - děti (staženo 42× )

 

Pojištění

Úraz při sportovní aktivitě - mládež, dospělí (staženo 26× )
Úraz při mimosportovní aktivitě - MH do 18 let (staženo 11× )
Úraz při mimosportovní aktivitě - dospělí (nad 18 let) (staženo 20× )
Oznámení škodní události - pracovní neschopnost (staženo 12× )

 

Soutěže

Přihláška na pohárovou soutěž v PÚ (staženo 267× )

 

SDH, JSDHO

Přihláška a evidenční karta člena (staženo 349× )
Přihláška člena a mladého hasiče - formulář + informace (staženo 92× )
Čestné prohlášení starosty (staženo 207× )
Souhlas vlastníka nemovité věci s umístěním sídla (staženo 130× )
Rukověť funkcionáře SDH (staženo 222× )
Návrh na udělení ocenění SH ČMS (staženo 225× )
Jmenovací dekret velitele jednotky (staženo 191× )
Lékařský posudek člena JSDHO (staženo 180× )
Seznam členů JSDHO (staženo 312× )
Přehled o majetku a závazcích (staženo 322× )
Oznámení o přestupu člena (staženo 159× )
Příloha k registračnímu listu SH ČMS (staženo 199× )
Souhlas se zápisem do spolkového rejstříku (staženo 164× )
Výpis z usnesení valné hromady sboru (staženo 236× )
Zpráva z valné hromady SDH 2020 (staženo 264× )
Pomocný materiál k vyplnění peněžního deníku vč. daňového přiznání (staženo 184× )
Předávací protokol funkce (staženo 173× )
Hlášení o činnosti SDH (staženo 174× )
Označení funkcionářů OSH (staženo 13× )
Označení členů SDH funkcionářů SDH a okrsků (staženo 27× )

 

Informační materiály

Jak se chovat při požáru (staženo 36× )
Požáry způsobené kouřením (staženo 25× )

 

Účetnictví OSH

Účetní závěrka 2016 (staženo 13× )
Účetní závěrka 2017 (staženo 10× )
Účetní závěrka 2018 (staženo 11× )
Účetní závěrka 2019 (staženo 8× )
Účetní závěrka 2020 (staženo 32× )