Ke stažení

Covid

Čestné prohlášení COVID - dospělí (staženo 197× )
Čestné prohlášení COVID - děti (staženo 88× )

 

Pojištění

Úraz při sportovní aktivitě - mládež, dospělí (staženo 63× )
Úraz při mimosportovní aktivitě - MH do 18 let (staženo 49× )
Úraz při mimosportovní aktivitě - dospělí (nad 18 let) (staženo 65× )
Oznámení škodní události - pracovní neschopnost (staženo 42× )

 

Soutěže

Formulář přihlášky na soutěž (staženo 27× )

 

SDH, JSDHO

Přihláška a evidenční karta člena (staženo 407× )
Přihláška člena a mladého hasiče - formulář + informace (staženo 170× )
Čestné prohlášení starosty (staženo 258× )
Souhlas vlastníka nemovité věci s umístěním sídla (staženo 177× )
Rukověť funkcionáře SDH (staženo 269× )
Návrh na udělení ocenění SH ČMS (staženo 282× )
Jmenovací dekret velitele jednotky (staženo 237× )
Lékařský posudek člena JSDHO (staženo 227× )
Seznam členů JSDHO (staženo 359× )
Přehled o majetku a závazcích (staženo 365× )
Oznámení o přestupu člena (staženo 203× )
Příloha k registračnímu listu SH ČMS (staženo 245× )
Souhlas se zápisem do spolkového rejstříku (staženo 202× )
Výpis z usnesení valné hromady sboru (staženo 289× )
Zpráva z valné hromady SDH 2020 (staženo 313× )
Pomocný materiál k vyplnění peněžního deníku vč. daňového přiznání (staženo 238× )
Předávací protokol funkce (staženo 214× )
Hlášení o činnosti SDH (staženo 216× )
Označení funkcionářů OSH (staženo 62× )
Označení členů SDH funkcionářů SDH a okrsků (staženo 71× )

 

Informační materiály

Jak se chovat při požáru (staženo 71× )
Požáry způsobené kouřením (staženo 63× )

 

Účetnictví OSH

Účetní závěrka 2016 (staženo 42× )
Účetní závěrka 2017 (staženo 40× )
Účetní závěrka 2018 (staženo 52× )
Účetní závěrka 2019 (staženo 37× )
Účetní závěrka 2020 (staženo 70× )