Pravidla

Směrnice hry Plamen (platné od 1. 9. 2016) včetně dodatků

k dispozici na mladez.dh.cz v sekci Sportovní činnost – Plamen

Směrnice pro činnost dorostu (platné od 1. 9. 2007) včetně dodatků

k dispozici na mladez.dh.cz v sekci Sportovní činnost – dorost

Pravidla PS a vzorové propozice pro rok 2018

k dispozici na sport.dh.cz – požární sport

Soutěžní řád disciplín CTIF

k dispozici na sport.dh.cz – klasické disciplíny

O pohár starosty OSH Jičín

Pravidla O pohár starosty (od r. 2022)

Přihláška